Thông tin tuyển sinh
 

 

XEM ĐIỂM THI TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH - THI PHÍA NAM 2015


 

Điểm thi đại học
ĐH-CĐ tại Hà Nội Tra điểm thi Tỉnh/ TP
 

THÔNG BÁO: Từ ngày 2/8/2014, các trường ĐH- CĐ Bắt đầu công bố ĐIỂM CHUẨN 2014, đăng ký nhận điểm chuẩn sớm nhất và chính xác nhất, soạn:
DTH DC MãTrường gửi  8677
nhận điểm thi, soạn:
DTH SốBD gửi  8677

XEM ĐIỂM THI TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH - THI PHÍA NAM NĂM 2014


Chú ý: trường PBS chỉ công bố thí sinh TRƯỢT!
Tỉnh/TP: Hà Nội   Chỉ tiêu: 95

Điểm thi TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH - THI PHÍA NAM hiện chưa có
NHẬN ĐIỂM THI TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH - THI PHÍA NAM NGAY KHI TRƯỜNG CÓ ĐIỂM, SOẠN TIN:


DTH SốBáoDanh Gửi 8677

Ví dụ: Để tra điểm thi của thí sinh có Số báo danh là PBSA01234
Soạn tin: DTH PBSA01234 gửi 8677


XEM ĐIỂM THI TRƯỜNG KHÁC
Bình luận:


 
 


NHẬN ĐIỂM THI TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH - THI PHÍA NAM, SOẠN TIN:


DTH SốBáoDanh Gửi 8677

Ví dụ: Để tra điểm thi của thí sinh có Số báo danh là PBSA01234
Soạn tin: DTH PBSA01234 gửi 8677


HƯỚNG DẪN XEM ĐIỂM THI TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH - THI PHÍA NAM 2015

Điểm thi Trường Sĩ Quan Pháo Binh - Thi Phía Nam - PBS 2015 tại xemdiemthidaihoc.edu.vn được cập nhật ngay khi có kết quả chấm thi của trường gửi lên Bộ giáo dục và đào tạo

Bạn có thể tìm thấy trang này bằng cách tìm kiếm:
Xem điểm thi Trường Sĩ Quan Pháo Binh - Thi Phía Nam - PBS 2015, điểm thi TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH - THI PHÍA NAM 2014- 2015 trực tuyến/ 24h/ online, xem diem thi Truong Si Quan Phao Binh - Thi Phia Nam nam 2015, diem thi PBS 2015, tra diem thi Truong Si Quan Phao Binh - Thi Phia Nam 2015 online
Tra cứu điểm thi Trường Sĩ Quan Pháo Binh - Thi Phía Nam - PBS năm 2015, tra điểm thi TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH - THI PHÍA NAM 2015- 2014 sớm nhất/ nhanh nhất, tra cứu điểm thi năm 2015 Trường Sĩ Quan Pháo Binh - Thi Phía Nam online/ trực tuyến/ 24h, tra cuu diem thi Truong Si Quan Phao Binh - Thi Phia Nam truc tuyen
PBS.edu.vn, SQPBTPN.edu.vn
 

TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH - THI PHÍA NAM (2014)
Tỉnh/ TP: Hà Nội
Chỉ tiêu TS: 95
Thông tin Tỉ lệ chọi: Sắp có
Điểm chuẩn: Sắp có
Xem danh sách thủ khoa
Xếp hạng theo điểm thi (Dự báo đỗ/ trượt)
Nhận điểm thi trường PBS, soạn:
DTH SốBD gửi 8677
Nhận điểm chuẩn trường PBS, soạn:
DTH DC PBS gửi 8677


 
Copyright (C) xemdiemthidaihoc.edu.vn 2014


Phí dịch vụ: X1XX: 1.000đ; X2XX: 2.000đ; X3XX: 3.000đ; X4XX: 4.000đ; X5XX: 5.000đ; X6XX: 10.000đ; X7XX: 15.000đ