Thông tin tuyển sinh
 

 

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG Ở TỈNH KHÁNH HÒA


 

 
Danh sách các trường đại học cao đẳng ở Tỉnh Khánh Hòa được sắp xếp theo tên trường.
Chú ý: Số trường ĐH- CĐ cũng như các thông tin về điểm thi/ điểm chuẩn/ tỉ lệ chọi/ thông tin tuyển sinh được tính theo năm 2014- 2015 & liên tục được cập nhật tại xemdiemthidaihoc.edu.vn. Click vào tên trường để xem điểm thi trực tuyến trường đó.
STT
trường
Tên trường ĐH- CĐ Điểm
thi
Điểm
chuẩn
Thông
tin ts
Tỉ lệ
chọi
1 C41 Cao đẳng Sư Phạm Nha Trang
2 CM2 Cao đẳng Sư Phạm Tw Nha Trang
3 CDK Cao đẳng Văn Hoá Nghệ Thuật Và Du Lịch Nha Trang
4 CYK Cao đẳng Y Tế Khánh Hoà
5 TSN Đại học Nha Trang
6 TSB Đại học Nha Trang - Dự Thi Tại Bắc Ninh
7 TSS Đại học Nha Trang - Dự Thi Tại Cần Thơ
8 TBD Đại học Thái Bình Dương 
9 HQH Học viện Hải Quân - Phía Bắc
10 HQS Học viện Hải Quân - Phía Nam
11 KGH Trường Sĩ Quan Không Quân -thi Phía Bắc
12 KGS Trường Sĩ Quan Không Quân -thi Phía Nam
13 ZTH Trường Sĩ Quan Thông Tin
14 TTH Trường Sĩ Quan Thông Tin - Phía Bắc
15 TTS Trường Sĩ Quan Thông Tin - Phía Nam

 


HƯỚNG DẪN XEM DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG Ở TỈNH KHÁNH HÒA

Danh sách các trường Đại học Cao đẳng ở Tỉnh Khánh Hòa liên tục được cập nhật các thông tin về điểm thi, điểm chuẩn, tỉ lệ chọi, thông tin tuyển sinh, mã trường...

Bạn có thể tìm thấy trang này bằng cách tìm kiếm:
Xem danh sách các trường Đại học ở Tỉnh Khánh Hòa, các trường cao đẳng tại Khánh Hòa
Xem danh sach cac truong Dai hoc o Tinh Khanh Hoa, danh sach cac truong cao dang tai Khanh Hoa
 

 
Copyright (C) xemdiemthidaihoc.edu.vn 2013


Phí dịch vụ: X1XX: 1.000đ; X2XX: 2.000đ; X3XX: 3.000đ; X4XX: 4.000đ; X5XX: 5.000đ; X6XX: 10.000đ; X7XX: 15.000đ