Thông tin tuyển sinh
 

 

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG Ở TỈNH HƯNG YÊN


 

 
Danh sách các trường đại học cao đẳng ở Tỉnh Hưng Yên được sắp xếp theo tên trường.
Chú ý: Số trường ĐH- CĐ cũng như các thông tin về điểm thi/ điểm chuẩn/ tỉ lệ chọi/ thông tin tuyển sinh được tính theo năm 2014- 2015 & liên tục được cập nhật tại xemdiemthidaihoc.edu.vn. Click vào tên trường để xem điểm thi trực tuyến trường đó.
STT
trường
Tên trường ĐH- CĐ Điểm
thi
Điểm
chuẩn
Thông
tin ts
Tỉ lệ
chọi
1 CSA Cao đẳng Asean Đã có
2 CBK Cao đẳng Bách Khoa Hưng Yên
3 CCY Cao đẳng Công Nghiệp Hưng Yên Đã có
4 C22 Cao đẳng Sư Phạm Hưng Yên Đã có
5 CTK Cao đẳng Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh
6 CHY Cao đẳng Y Tế Hưng Yên Đã có
7 DCA Đại học Chu Văn An
8 SKH Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên Đã có
9 DFA Đại học Tài Chính Và Quản Trị Kinh Doanh Đã có
10 022 Sở Gd Và Đt Hưng Yên

 


HƯỚNG DẪN XEM DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG Ở TỈNH HƯNG YÊN

Danh sách các trường Đại học Cao đẳng ở Tỉnh Hưng Yên liên tục được cập nhật các thông tin về điểm thi, điểm chuẩn, tỉ lệ chọi, thông tin tuyển sinh, mã trường...

Bạn có thể tìm thấy trang này bằng cách tìm kiếm:
Xem danh sách các trường Đại học ở Tỉnh Hưng Yên, các trường cao đẳng tại Hưng Yên
Xem danh sach cac truong Dai hoc o Tinh Hung Yen, danh sach cac truong cao dang tai Hung Yen
 

 
Copyright (C) xemdiemthidaihoc.edu.vn 2014


Phí dịch vụ: X1XX: 1.000đ; X2XX: 2.000đ; X3XX: 3.000đ; X4XX: 4.000đ; X5XX: 5.000đ; X6XX: 10.000đ; X7XX: 15.000đ