Thông tin tuyển sinh
 

 

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG Ở TỈNH HẢI DƯƠNG


 

 
Danh sách các trường đại học cao đẳng ở Tỉnh Hải Dương được sắp xếp theo tên trường.
Chú ý: Số trường ĐH- CĐ cũng như các thông tin về điểm thi/ điểm chuẩn/ tỉ lệ chọi/ thông tin tuyển sinh được tính theo năm 2014- 2015 & liên tục được cập nhật tại xemdiemthidaihoc.edu.vn. Click vào tên trường để xem điểm thi trực tuyến trường đó.
STT
trường
Tên trường ĐH- CĐ Điểm
thi
Điểm
chuẩn
Thông
tin ts
Tỉ lệ
chọi
1 CCD Cao đẳng Công Nghiệp Sao Đỏ
2 CKS Cao đẳng Du Lịch Và Thương Mại Đã có
3 CYS Cao đẳng Dược Trung Ương
4 C21 Cao đẳng Hải Dương Đã có
5 CHD Cao đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Hải Dương
6 SDUC Đại Học Sao Đỏ-hệ Cao Đẳng Đã có
7 DKT Đại học Hải Dương Đã có
8 DKT1 Đại học Kinh Tế- Kỹ Thuật Hải Dương- Hệ CĐ
9 DKY Đại học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương Đã có
10 SDU Đại học Sao Đỏ Đã có
11 021 Sở Gd Và Đt Hải Dương

 


HƯỚNG DẪN XEM DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG Ở TỈNH HẢI DƯƠNG

Danh sách các trường Đại học Cao đẳng ở Tỉnh Hải Dương liên tục được cập nhật các thông tin về điểm thi, điểm chuẩn, tỉ lệ chọi, thông tin tuyển sinh, mã trường...

Bạn có thể tìm thấy trang này bằng cách tìm kiếm:
Xem danh sách các trường Đại học ở Tỉnh Hải Dương, các trường cao đẳng tại Hải Dương
Xem danh sach cac truong Dai hoc o Tinh Hai Duong, danh sach cac truong cao dang tai Hai Duong
 

 
Copyright (C) xemdiemthidaihoc.edu.vn 2014


Phí dịch vụ: X1XX: 1.000đ; X2XX: 2.000đ; X3XX: 3.000đ; X4XX: 4.000đ; X5XX: 5.000đ; X6XX: 10.000đ; X7XX: 15.000đ