Thông tin tuyển sinh
 

 

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG Ở TỈNH ĐỒNG NAI


 

 
Danh sách các trường đại học cao đẳng ở Tỉnh Đồng Nai được sắp xếp theo tên trường.
Chú ý: Số trường ĐH- CĐ cũng như các thông tin về điểm thi/ điểm chuẩn/ tỉ lệ chọi/ thông tin tuyển sinh được tính theo năm 2014- 2015 & liên tục được cập nhật tại xemdiemthidaihoc.edu.vn. Click vào tên trường để xem điểm thi trực tuyến trường đó.
STT
trường
Tên trường ĐH- CĐ Điểm
thi
Điểm
chuẩn
Thông
tin ts
Tỉ lệ
chọi
1 CDS Cao đẳng Công Nghệ Và Quản Trị Sonadezi
2 CTN Cao đẳng Kỹ Thuật Công Nghệ Đồng Nai
3 CDN Cao đẳng Mĩ Thuật Trang Trí Đồng Nai Đã có
4 C48 Cao đẳng Sư Phạm Đồng Nai
5 CYD Cao đẳng Y Tế Đồng Nai
6 DCD Đại học Công Nghệ Đồng Nai Đã có
7 DCDC Đại học Công Nghệ Đồng Nai- Hệ CĐ Đã có
8 DNU Đại học Đồng Nai Đã có
9 DLH Đại học Lạc Hồng  Đã có
10 LNS Đại học Lâm Nghiệp - Phía Nam Đã có
11 048 Sở Gd Và Đt Đồng Nai

 


HƯỚNG DẪN XEM DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG Ở TỈNH ĐỒNG NAI

Danh sách các trường Đại học Cao đẳng ở Tỉnh Đồng Nai liên tục được cập nhật các thông tin về điểm thi, điểm chuẩn, tỉ lệ chọi, thông tin tuyển sinh, mã trường...

Bạn có thể tìm thấy trang này bằng cách tìm kiếm:
Xem danh sách các trường Đại học ở Tỉnh Đồng Nai, các trường cao đẳng tại Đồng Nai
Xem danh sach cac truong Dai hoc o Tinh Dong Nai, danh sach cac truong cao dang tai Dong Nai
 

 
Copyright (C) xemdiemthidaihoc.edu.vn 2014


Phí dịch vụ: X1XX: 1.000đ; X2XX: 2.000đ; X3XX: 3.000đ; X4XX: 4.000đ; X5XX: 5.000đ; X6XX: 10.000đ; X7XX: 15.000đ